Tena mampikaikaika ny mpandeha mihitsy ity ataon'ny taxibe ity e! satria dia nofoanana ny saran-dalana 200 Ar ka natao tokana avokoa 300 Ar na aiza na aiza no miainga! izany oe tsy misy intsony izany ilay antsoina oe tapa-dalana fahiny izay nanavotra ny maro mihitsy!

heno ihany koa fa hiakatra manomboka rahampitso ny saran-dalana makany Mahitsy ka hiakatra 1000 Ar avy hatrany ny makany ambohidratrimo dia ho lasa 400 Ar ary tsy mitondra tapa-dalana ihany koa! raha azoko tsara zany ny tiandry zalahy atao dia oe mandehana tongotra e! mahagaga tokoa mantsy ny mahita an'ireo taxibe marobe mivezivezy zara raha misy olona 2 ao anaty fiara! kanefa dia aleony mitondra an'ireo toy injay hitondra olona 5 andoa sarany 200 Ar mety efa betsaka koa angamba ny azo hatrizay ka tsy olana na hitaona seza ary!

etsy andanin'izay dia miandry fatratra ny zotra andalamby ny mpandeha makany @ ireo faritra mba lalovan'ny masinina toy ny makany antsirabe ambatolampy na ihany koa ny makany moramanga sy ny faritra rehetra antsinana iny hatrany toamasina! satria dia mijaly ihany koa ireo @ io resaka saran-dalana io! ary betsaka @ mponina any mantsy no voatery mandeha an-tongotra elabe vao tonga eny @ lalam-pirenena toy ny mpandeha avy ao ambila lemaintso ohatra! efa manomboka miarin-doha tokoa ny madarail @ izao fotoana izao ary vao nahazo lohamasinina 5 vaovao be nafarana manokana avy any shina! koa inoana fa tsy ho ela dia ho afa-pasahiranana ny mpandeha ao aoriana kely ao!

fehiny, mbola mila ezaka be mihitsy ny fanatsarana ny kalitao @ itony sehatra fitanterana itony ka tokony mba jeren'ny fanjakana izay famaizana sy fantsarana ny asan'ny mpitatitra tsy vitsy @ izy ireo mantsy no mifanejika sy tsy mahay manaja ny mpandeha izay kely sisa mba zon'ny mpandeha mba tokony ho azony satria mantsy efa lafo rahateo ny saran-dalana!

jereo koa eto